Buduj i Rozwijaj Własnego Asystenta AI

W obliczu szybkiego postępu technologicznego, cyfryzacji i automatyzacji w różnych dziedzinach życia, niezwykle istotne jest, aby młodzi ludzie byli przygotowani na przyszłość, w której sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. Nasz program szkoleniowy „Buduj i Rozwijaj Własnego Asystenta AI” ma na celu wprowadzenie uczniów na różnych etapach edukacji w świat sztucznej inteligencji, zachęcając ich do nauki programowania, budowania własnych asystentów oraz kreatywnego myślenia w kontekście cyfrowej transformacji.

Naszym głównym celem jest przygotowanie uczniów na różnych etapach edukacji do wyzwań związanych z cyfryzacją i automatyzacją, poprzez budowanie i rozwijanie własnych asystentów AI.

Program ma na celu:

 1. Rozwijanie Umiejętności Technicznych:
  • Uczestnicy będą zdobywać umiejętności programowania i projektowania, co pozwoli im na lepsze zrozumienie działania sztucznej inteligencji i tworzenie własnych rozwiązań.
 2. Insprowanie do Kreatywności i Innowacyjności:
  • Poprzez projektowanie i rozwijanie własnych asystentów AI, uczniowie będą zachęcani do kreatywnego myślenia i znajdowania innowacyjnych zastosowań technologii.
 3. Podnoszenie Świadomości Etycznej i Społecznej:
  • Program będzie kłaść nacisk na etyczne aspekty związane z tworzeniem i użytkowaniem sztucznej inteligencji, co pomoże uczniom rozumieć wpływ technologii na społeczeństwo i środowisko.
 4. Przygotowanie do Przyszłościowego Rynku Pracy:
  • Posiadanie umiejętności związanych z AI będzie coraz bardziej wartościowe na rynku pracy, dlatego nasz program ma na celu przygotowanie uczniów do przyszłych zawodów wymagających znajomości technologii AI.
 5. Promowanie Samorozwoju i Samodzielności:
  • Poprzez budowanie własnych projektów AI, uczestnicy będą rozwijać umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia się w dziedzinie technologii.
 6. Eliminowanie Barier Wstępnych:
  • Program jest otwarty dla uczniów na różnych poziomach zaawansowania, dzięki czemu każdy będzie mógł uczestniczyć i rozwijać się zgodnie z własnym tempem i zainteresowaniami.

Grupa Uczniów:

Program jest dostosowany dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą prowadzone z myślą o różnych poziomach zaawansowania, aby każdy mógł rozwijać się zgodnie z własnym tempem i zainteresowaniami.

I. Wykłady:

 1. Podstawy Sztucznej Inteligencji:
  • Omówienie definicji i zastosowań sztucznej inteligencji.
  • Przykłady asystentów AI i ich wpływ na codzienne życie.
 2. Programowanie dla Początkujących:
  • Wprowadzenie do podstawowych koncepcji programowania.
  • Ćwiczenia praktyczne w środowiskach programistycznych.

II. Warsztaty:

 1. Tworzenie Prostych Asystentów AI:
  • Uczestnicy będą prowadzeni przez proces tworzenia prostego asystenta AI.
  • Zapoznanie z narzędziami do tworzenia własnych aplikacji AI.
 2. Rozwój Asystenta AI:
  • Przyjrzenie się zaawansowanym funkcjom i algorytmom AI.
  • Ćwiczenia praktyczne nad ulepszaniem własnych asystentów.

III. Kursy:

 1. Etyka w Sztucznej Inteligencji:
  • Dyskusja na temat etycznych problemów związanych z AI.
  • Wprowadzenie do zasad odpowiedzialnego tworzenia i użytkowania AI.
 2. Innowacyjne Zastosowania AI:
  • Przedstawienie nowatorskich zastosowań sztucznej inteligencji.
  • Zainspirowanie uczniów do tworzenia własnych projektów z użyciem AI.

Informacje Dodatkowe:

Jeśli istnieją szczególne preferencje co do platformy lub języka programowania, na którym będą prowadzone warsztaty, proszę o przekazanie tych informacji. Dodatkowo, dostępność sprzętu komputerowego w placówkach szkolnych może mieć wpływ na organizację zajęć, dlatego też warto uwzględnić te aspekty podczas planowania programu.


Skip to content