Kategoria: Nauczyciele

  • Inkubator Innowacji Edukacyjnych

    #InkubatorInnowacjiEdukacyjnych to platforma wspierająca kreatywność nauczycieli, studentów i innowatorów w dziedzinie edukacji cyfrowej. Projekt zakłada udzielanie grantów na rozwój innowacyjnych projektów edukacyjnych, współpracę z startupami edukacyjnymi oraz organizację konferencji poświęconych najnowszym trendom w edukacji cyfrowej. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele, studenci, innowatorzy edukacyjni. Materiały: Granty, wsparcie mentorskie, konferencje branżowe. Działania: Cele: Wszystkie projekty skoncentrowane są na…

  • Innowacyjne Klasy

    #InnowacyjneKlasy to projekt skupiający się na wspieraniu nauczycieli w wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do swoich klas. Poprzez specjalistyczne szkolenia, platformy online i wsparcie pedagogiczne, chcemy zrewolucjonizować procesy nauczania, kształcenia i oceniania. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Materiały: Platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, szkolenia specjalistyczne. Działania: Cele:

Skip to content