„Innowatorzy Cyfrowego Świata”

Cel programu: Odkrywanie zaawansowanych obszarów edukacji cyfrowej i rozwijanie umiejętności 10-latka poprzez interaktywne zajęcia, obejmujące język, matematykę, programowanie, kreatywność, projektowanie, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja bardziej złożonych tekstów literackich, rozwijająca umiejętność analitycznego czytania.
  • Pisanie zaawansowanych tekstów, takich jak opowiadania, eseje czy recenzje.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zadania matematyczne, rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia matematycznego.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność analitycznego myślenia w kontekście matematycznego modelowania.
 3. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Projektowanie i realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne animacje, gry czy aplikacje edukacyjne.
  • Tworzenie cyfrowych dzieł sztuki o wyższym stopniu skomplikowania.
 4. Nauka kodowania i programowanie:
  • Wprowadzenie do zaawansowanych koncepcji programowania, takich jak struktury danych, algorytmy i programowanie obiektowe.
  • Projektowanie własnych aplikacji i gier komputerowych.
 5. Projektowanie i innowacje:
  • Poznanie podstaw projektowania, z naciskiem na kreatywne rozwiązania problemów.
  • Tworzenie własnych projektów innowacyjnych, rozwijających umiejętność krytycznego myślenia i kreatywności.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające umiejętność współpracy online, zdolności komunikacji, i etyki w internecie.
  • Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i krytycznego myślenia online.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Innowatorzy Cyfrowego Świata” skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności 10-latka, umożliwiając mu eksplorację różnorodnych obszarów edukacji cyfrowej i kreatywnego myślenia.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content