„Mistrzowie Technologicznej Doskonałości”

Cel programu: Dostarczenie zaawansowanych i specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla 19-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, zaawansowanego programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Zaawansowana analiza i interpretacja tekstów literackich, filozoficznych, naukowych oraz społeczno-kulturowych.
  • Tworzenie zaawansowanych prac badawczych, artykułów naukowych, esejów oraz projektów kreatywnych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zagadnienia matematyczne, takie jak topologia, geometria różniczkowa czy równania różniczkowe cząstkowe.
  • Zastosowanie matematyki w modelowaniu i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.
  • Specjalistyczne techniki programistyczne, takie jak programowanie niskopoziomowe, tworzenie języków programowania czy projektowanie kompilatorów.
 4. Analiza danych:
  • Zaawansowane techniki analizy danych, w tym głębokie uczenie maszynowe, przetwarzanie sygnałów i analiza danych w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane metody matematyczne w analizie danych i modelowaniu predykcyjnym.
 5. Projektowanie i innowacje:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, interfejsów użytkownika (UI/UX) oraz aplikacji mobilnych.
  • Pionierskie i innowacyjne rozwiązania problemów technologicznych, uwzględniające najnowsze trendy i technologie.
 6. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne strony internetowe, gry wirtualnej rzeczywistości czy projekty multimedialne.
  • Kreowanie unikalnych i zaawansowanych technologicznie dzieł.
 7. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Etyka w kontekście zaawansowanej pracy z danymi, technologii i projektów specjalistycznych.

Metody nauczania:

 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i zaawansowanej wiedzy technicznej.
 • Mentorowanie i współpraca z branżowymi ekspertami.
 • Dostęp do specjalistycznych kursów online i najnowszych zasobów edukacyjnych.

Ocena postępów:

 • Systematyczna ocena postępów, uwzględniająca aspekty techniczne, kreatywne i specjalistyczne.
 • Indywidualne konsultacje z mentorami w celu określenia obszarów do dalszego rozwoju.

Program „Mistrzowie Technologicznego Doskonałości” dla 19-latka ma na celu rozwinięcie umiejętności na najwyższym poziomie w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając specjalizację i doskonalenie się w dziedzinie technologii na najbardziej zaawansowanym poziomie.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content