„Twórcy Cyfrowego Świata”

Cel programu: Odkrywanie zaawansowanych obszarów edukacji cyfrowej i rozwijanie umiejętności 12-latka poprzez interaktywne zajęcia, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja złożonych tekstów literackich, filozoficznych oraz naukowych, rozwijająca zdolność krytycznego myślenia.
  • Pisanie rozległych prac literackich i badawczych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zadania matematyczne rozwijające umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolność analizy matematycznych modeli.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu geometrii, algebry, oraz matematyki dyskretnej.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych aplikacji i gier, obejmujących programowanie obiektowe.
  • Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych.
 4. Projektowanie i innowacje:
  • Rozwijanie zdolności projektowania rozwiązań innowacyjnych i tworzenia nowatorskich projektów.
  • Implementacja własnych projektów technologicznych czy artystycznych.
 5. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Zaawansowane projekty kreatywne, takie jak interaktywne strony internetowe, animacje 3D czy projekty multimedialne.
  • Poszerzanie umiejętności korzystania z profesjonalnych narzędzi graficznych i edytorskich.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Szkolenie z zakresu etyki online, cyberbezpieczeństwa i umiejętności korzystania z mediów społecznościowych.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i kreatywności.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Twórcy Cyfrowego Świata” skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności 12-latka, umożliwiając mu nie tylko pogłębienie wiedzy w obszarze edukacji cyfrowej, ale także kreatywne wykorzystanie zdobytego know-how w tworzeniu nowych projektów i innowacji.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content