„Odkrywcy Wirtualnej Przestrzeni”

Cel programu: Rozwinięcie umiejętności 8-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie podstawowe, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza bardziej złożonych tekstów cyfrowych, rozwijających krytyczne myślenie i umiejętność wydobywania informacji.
  • Tworzenie cyfrowych prezentacji i esejów na temat różnorodnych tematów.
 2. Matematyka i logika:
  • Zadania matematyczne rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność myślenia algebraicznego i rozumienia bardziej zaawansowanych koncepcji matematycznych.
 3. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Projektowanie zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne animacje, gry czy cyfrowe ilustracje.
  • Tworzenie cyfrowych dzieł sztuki wykorzystujących różnorodne narzędzia i efekty.
 4. Nauka kodowania:
  • Wprowadzenie do podstawowych koncepcji programowania, takich jak funkcje i zmienne.
  • Tworzenie prostych programów i projektów przy użyciu języków programowania dla dzieci.
 5. Umiejętności społeczne i bezpieczeństwo online:
  • Zajęcia rozwijające umiejętność współpracy online, zdolności komunikacji i zrozumienia zasad etyki online.
  • Szkolenie z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Projekty praktyczne, wymagające samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Odkrywcy Wirtualnej Przestrzeni” został stworzony, aby rozwijać umiejętności 8-latka w obszarze edukacji cyfrowej, jednocześnie promując bezpieczne i świadome korzystanie z nowoczesnych technologii.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content