Bezpieczny Internet, Bez Hejtu

Program „Bezpieczny Internet, Bez Hejtu” ma na celu promowanie pozytywnego i godnego zachowania w środowisku online oraz budowanie świadomości dotyczącej problematyki hejtu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Nasze hasło to: „W sieci razem – szacunek, empatia, bez hejtu!”.

Cel: W dzisiejszym świecie, gdzie Internet jest integralną częścią życia, ważne jest, aby nauczyć uczniów, nauczycieli i rodziców korzystać z tego medium w sposób odpowiedzialny i szanujący innych. Program „Bezpieczny Internet, Bez Hejtu” skupia się na kształtowaniu pozytywnych postaw online i promowaniu bezpiecznej przestrzeni w sieci.

Hasło Programu: „W sieci razem – szacunek, empatia, bez hejtu!”

Bezpieczny Internet Bez Hejtu

Opis Programu: Program „Bezpieczny Internet, Bez Hejtu” jest inicjatywą mającą na celu walkę z hejtem w Internecie poprzez edukację uczniów, nauczycieli i rodziców. Skupiamy się na budowaniu świadomości, rozwijaniu empatii oraz promowaniu pozytywnych relacji online. Przekazujemy, że każdy uczestnik sieci ma wpływ na atmosferę wirtualnej przestrzeni i że odpowiedzialność za nią spoczywa na każdym z nas.

Uczniowie:

  • Wykłady: Miesięczne wykłady w szkołach na temat etyki online, cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Szkolenia: Cykliczne warsztaty praktyczne, uczyń dzieci świadomymi i odpornymi na hejt.
  • Konkursy: Organizacja konkursów promujących pozytywne treści online.

Nauczyciele:

  • Szkolenia: Regularne szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania i reagowania na hejt wśród uczniów.
  • Konsultacje: Indywidualne konsultacje z psychologiem szkolnym dotyczące przypadków cyberprzemocy.
  • Materiały Edukacyjne: Dostarczanie nauczycielom materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami.

Rodzice:

  • Spotkania Informacyjne: Cykliczne spotkania z ekspertami, aby omówić rodzicom najnowsze zagrożenia online.
  • Warsztaty: Praktyczne warsztaty dla rodziców dotyczące monitorowania aktywności online swoich dzieci.
  • Wspólne Wydarzenia: Organizacja wydarzeń integrujących społeczność szkolną w celu budowania wsparcia rodzicielskiego.

Program „Bezpieczny Internet, Bez Hejtu” dąży do stworzenia środowiska online, które promuje szacunek, empatię i bezpieczeństwo. Poprzez zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, chcemy budować wspólnotę świadomych użytkowników Internetu, gotowych bronić siebie i innych przed hejtem online.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Bezpieczny Internet Bez Hejtu?

Linki zewnętrzne: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/17889,Program-quotBezpieczny-Internet-Bez-hejtuquot.html


Skip to content