„Mistrzowie Cyfrowego Świata”

Cel programu: Rozwijanie zaawansowanych umiejętności 9-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja bardziej złożonych tekstów, rozwijająca umiejętność czytania ze zrozumieniem.
  • Pisanie krótkich opowiadań, artykułów czy recenzji z uwzględnieniem różnych gatunków literackich.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zadania matematyczne, rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia logicznego.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność analitycznego myślenia matematycznego.
 3. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Projektowanie zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne prezentacje, animacje czy gry.
  • Tworzenie cyfrowych dzieł sztuki wykorzystujących różnorodne narzędzia i techniki.
 4. Nauka kodowania i programowanie:
  • Wprowadzenie do bardziej zaawansowanych koncepcji programowania, takich jak struktury danych i algorytmy.
  • Tworzenie bardziej skomplikowanych programów i projektów przy użyciu różnych języków programowania.
 5. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające umiejętność współpracy online, zdolności komunikacji, i etyki w internecie.
  • Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Projektowanie i realizacja bardziej złożonych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Mistrzowie Cyfrowego Świata” jest dedykowany rozwijaniu zaawansowanych umiejętności 9-latka, jednocześnie promując świadome i etyczne korzystanie z nowoczesnych technologii.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content