„Świat Odkrywców Cyfrowych”

Cel programu: Odkrywanie nowych horyzontów i rozwijanie umiejętności 6-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, kreatywność, programowanie podstawowe i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literacja cyfrowa:
  • Interaktywne gry słowne, wspierające rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstu.
  • Wspólne czytanie e-booków z akcentem na zrozumienie treści.
 2. Matematyka i logiczne myślenie:
  • Gry matematyczne rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów i zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
  • Zadania rozwijające zdolność analizy danych i rozumienie relacji matematycznych.
 3. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Tworzenie prostych projektów kreatywnych, takich jak cyfrowe rysunki czy krótkie animacje.
  • Interaktywne gry plastyczne i muzyczne rozwijające wyobraźnię.
 4. Podstawy programowania:
  • Wprowadzenie do podstaw programowania poprzez proste gry logiczne.
  • Rozwijanie umiejętności rozumienia podstawowych koncepcji programowania, takich jak sekwencje i pętle.
 5. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zabawy rozwijające umiejętność współpracy z innymi dziećmi w środowisku cyfrowym.
  • Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu i etykiety online.

Metody nauczania:

 • Interaktywne gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wieku.
 • Zajęcia praktyczne, które rozwijają umiejętności praktyczne, jak np. rysowanie, pisanie, czy rozwiązywanie prostych problemów matematycznych.

Ocena postępów:

 • Regularna obserwacja uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 • Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności poprzez krótkie oceny lub rozmowy z rodzicami.

Program „Świat Odkrywców Cyfrowych” został zaprojektowany z myślą o rozwijaniu różnorodnych umiejętności 6-latka, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między edukacją cyfrową a tradycyjnymi formami nauki i zabawy.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content