„Eksploratorzy Nowoczesnych Technologii”

Cel programu: Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 11-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja złożonych tekstów literackich i naukowych, rozwijająca umiejętność krytycznego myślenia.
  • Pisanie zaawansowanych esejów i opracowań, promujących umiejętność klarownego wyrażania myśli.
 2. Matematyka i logika:
  • Zadania matematyczne rozwijające umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.
  • Wprowadzenie do bardziej zaawansowanych dziedzin matematyki, takich jak geometria przestrzenna czy algebra abstrakcyjna.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Tworzenie zaawansowanych projektów programistycznych, obejmujących różnorodne języki programowania.
  • Projektowanie i implementacja własnych algorytmów.
 4. Projektowanie i innowacje:
  • Zaawansowane zajęcia z zakresu projektowania, rozwijające zdolność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • Tworzenie innowacyjnych projektów z zakresu technologii, nauki, czy sztuki.
 5. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Rozwinięte projekty kreatywne, takie jak interaktywne gry, animacje czy multimedia.
  • Wprowadzenie do zaawansowanych narzędzi graficznych i edycji dźwięku.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające umiejętność współpracy online, zdolności komunikacji, i etyki w internecie.
  • Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, krytycznego myślenia online i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Praktyczne projekty, wymagające zaangażowania w proces twórczy i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Eksploratorzy Nowoczesnych Technologii” skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności 11-latka, umożliwiając mu głębsze zrozumienie i eksplorację nowoczesnych technologii oraz ich roli w dzisiejszym świecie.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content