„Mistrzowie Nowoczesnych Technologii”

Cel programu: Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 15-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja złożonych tekstów literackich, filozoficznych, naukowych oraz społeczno-kulturowych, rozwijająca zdolność krytycznego myślenia.
  • Pisanie zaawansowanych prac badawczych, artykułów naukowych i eseistycznych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zagadnienia matematyczne rozwijające zdolność abstrakcyjnego myślenia, analitycznego rozwiązywania problemów i matematycznego modelowania.
  • Kursy z wyższej matematyki, takie jak analiza matematyczna, algebra abstrakcyjna czy teoria liczb.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych aplikacji i gier, obejmujących programowanie obiektowe i funkcjonalne.
  • Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień programistycznych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy analiza danych.
 4. Projektowanie i innowacje:
  • Tworzenie innowacyjnych projektów, z naciskiem na praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu projektowania interfejsów, doświadczeń użytkownika (UI/UX) i innowacyjnych rozwiązań.
 5. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne strony internetowe, gry wirtualnej rzeczywistości czy projekty multimedialne.
  • Pogłębianie umiejętności korzystania z profesjonalnych narzędzi graficznych, edytorskich i projektowania interakcji.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Szkolenie z zakresu etyki online, cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i tworzenia treści online.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i kreatywności.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Mistrzowie Nowoczesnych Technologii” dla 15-latka ma na celu rozwinięcie umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając mu zaawansowaną eksplorację nowoczesnych technologii oraz ich zastosowanie w twórczy i innowacyjny sposób.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content