„Eksperci Technologicznego Innowatorstwa”

Cel programu: Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 16-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja złożonych tekstów literackich, filozoficznych, naukowych oraz społeczno-kulturowych, rozwijająca zdolność krytycznego myślenia.
  • Pisanie zaawansowanych prac badawczych, artykułów naukowych, eseistycznych oraz kreatywnych tekstów literackich.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zagadnienia matematyczne rozwijające zdolność abstrakcyjnego myślenia, analitycznego rozwiązywania problemów i matematycznego modelowania.
  • Kursy z zakresu matematyki zaawansowanej, takie jak teoria grafów, geometria różniczkowa czy równania różniczkowe.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych aplikacji, gier i projektów z wykorzystaniem różnorodnych języków programowania.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych.
 4. Projektowanie i innowacje:
  • Tworzenie zaawansowanych projektów innowacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu projektowania interfejsów, doświadczeń użytkownika (UI/UX) oraz prototypowania.
 5. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne strony internetowe, gry wirtualnej rzeczywistości, czy projekty multimedialne.
  • Pogłębianie umiejętności korzystania z profesjonalnych narzędzi graficznych, edytorskich i projektowania interakcji.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Szkolenie z zakresu etyki online, cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i tworzenia treści online.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i kreatywności.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Eksperci Technologicznego Innowatorstwa” dla 16-latka ma na celu rozwinięcie umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając mu pogłębienie wiedzy i zaawansowane praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii w innowacyjny sposób.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content