Kursy

Lista realizowanych kursów:

Każdy z tych kursów ma na celu skoncentrowanie się na głównych celach Fundacji Cyfrowa Edukacja, wspierając rozwój jednostki na każdym etapie życia poprzez dostęp do nowoczesnej wiedzy i umiejętności cyfrowych.

Mały Odkrywca Cyfrowy

Wprowadzenie najmłodszych dzieci w fascynujący świat cyfrowy, rozwijając ich zdolności poznawcze i umiejętności interpersonalne.

Przygoda z Liczbami i Literami

Wprowadzenie 4-latka w fascynujący świat edukacji cyfrowej, rozwijając jego zdolności poznawcze, językowe i matematyczne w interaktywny sposób.

Odkrywcy Świata Cyfrowego

Inspirowanie ciekawości i rozwijanie umiejętności 5-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, kreatywność i umiejętności społeczne.

Świat Odkrywców Cyfrowych

Odkrywanie nowych horyzontów i rozwijanie umiejętności 6-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, kreatywność, programowanie podstawowe i umiejętności społeczne.

Eksploratorzy Wirtualnej Krainy

Odkrywanie i rozwijanie zaawansowanych umiejętności 7-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie podstawowe, kreatywność, i umiejętności społeczne.

Odkrywcy Wirtualnej Przestrzeni

Rozwinięcie umiejętności 8-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie podstawowe, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Mistrzowie Cyfrowego Świata

Rozwijanie zaawansowanych umiejętności 9-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Innowatorzy Cyfrowego Świata

Odkrywanie zaawansowanych obszarów edukacji cyfrowej i rozwijanie umiejętności 10-latka poprzez interaktywne zajęcia, obejmujące język, matematykę, programowanie, kreatywność, projektowanie, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Eksploratorzy Nowoczesnych Technologii

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 11-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Twórcy Cyfrowego Świata

Odkrywanie zaawansowanych obszarów edukacji cyfrowej i rozwijanie umiejętności 12-latka poprzez interaktywne zajęcia, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Eksperci Nowoczesnych Technologii

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 13-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Eksperci Cyfrowego Świata

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 14-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Mistrzowie Nowoczesnych Technologii

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 15-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Eksperci Technologicznego Innowatorstwa

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 16-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania i umiejętności społeczne.

Specjaliści Technologicznej Eksploracji

Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 17-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania i umiejętności społeczne.

Eksperci Technologicznej Rzeczywistości

Dostarczenie kompleksowych i zaawansowanych zajęć edukacyjnych dla 18-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Mistrzowie Technologicznej Doskonałości

Dostarczenie zaawansowanych i specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla 19-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, zaawansowanego programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Innowatorzy Technologicznego Mistrzostwa

Dostarczenie zaawansowanych, specjalistycznych i innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla 20-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, zaawansowanego programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Skip to content