„Eksperci Nowoczesnych Technologii”

Cel programu: Rozwinięcie zaawansowanych umiejętności 13-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie, projektowanie, kreatywność, naukę kodowania, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Analiza i interpretacja złożonych tekstów literackich, filozoficznych oraz naukowych, rozwijająca zdolność krytycznego myślenia.
  • Pisanie rozległych prac literackich, badawczych i eseistycznych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zadania matematyczne rozwijające umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolność analizy matematycznych modeli.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu geometrii, algebry, analizy matematycznej i matematyki dyskretnej.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych aplikacji i gier, obejmujących programowanie obiektowe.
  • Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, rozwijanie zdolności tworzenia optymalnych rozwiązań programistycznych.
 4. Projektowanie i innowacje:
  • Tworzenie zaawansowanych projektów innowacyjnych, z naciskiem na zastosowanie nowoczesnych technologii.
  • Zaawansowane zagadnienia z zakresu projektowania, w tym projektowanie interfejsów użytkownika i doświadczeń użytkownika (UI/UX).
 5. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak aplikacje mobilne, animacje 3D, czy projekty multimedialne.
  • Poszerzanie umiejętności korzystania z profesjonalnych narzędzi graficznych, edytorskich i projektowania interakcji.
 6. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Szkolenie z zakresu etyki online, cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i tworzenia treści online.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do wyższego poziomu zaawansowania.
 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i kreatywności.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Eksperci Nowoczesnych Technologii” ma na celu rozwinięcie umiejętności 13-latka w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając mu zaawansowaną eksplorację nowoczesnych technologii oraz ich twórcze wykorzystanie.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content