Bezpieczna Przyszłość Online

Bezpieczna Przyszłość Online

#BezpiecznaPrzyszłośćOnline to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa online, cyberprzemocy i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Chcemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie uczą się zdrowych nawyków online i potrafią skutecznie przeciwdziałać hejtowi w sieci.

Plan Działania:

Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Materiały: Szkolenia online, materiały edukacyjne, kampanie społeczne.

Działania:

  • Organizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli.
  • Publikacja materiałów edukacyjnych o bezpieczeństwie online.
  • Kampanie społeczne na rzecz tolerancji online.

Cele:

  • Zwiększenie świadomości zagrożeń online.
  • Wzmacnianie umiejętności cyfrowej samoobrony.
  • Promowanie pozytywnego zachowania online.


Skip to content