Tag: białystok

 • Inkubator Innowacji Edukacyjnych

  #InkubatorInnowacjiEdukacyjnych to platforma wspierająca kreatywność nauczycieli, studentów i innowatorów w dziedzinie edukacji cyfrowej. Projekt zakłada udzielanie grantów na rozwój innowacyjnych projektów edukacyjnych, współpracę z startupami edukacyjnymi oraz organizację konferencji poświęconych najnowszym trendom w edukacji cyfrowej. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele, studenci, innowatorzy edukacyjni. Materiały: Granty, wsparcie mentorskie, konferencje branżowe. Działania: Cele: Wszystkie projekty skoncentrowane są na…

 • Innowacyjne Klasy

  #InnowacyjneKlasy to projekt skupiający się na wspieraniu nauczycieli w wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do swoich klas. Poprzez specjalistyczne szkolenia, platformy online i wsparcie pedagogiczne, chcemy zrewolucjonizować procesy nauczania, kształcenia i oceniania. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Materiały: Platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, szkolenia specjalistyczne. Działania: Cele:

 • Bezpieczna Przyszłość Online

  #BezpiecznaPrzyszłośćOnline to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa online, cyberprzemocy i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Chcemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie uczą się zdrowych nawyków online i potrafią skutecznie przeciwdziałać hejtowi w sieci. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Materiały: Szkolenia online, materiały edukacyjne,…

 • Cyfrowe Horyzonty

  Projekt #CyfroweHoryzonty to inicjatywa skierowana do uczniów szkół średnich, której celem jest poszerzenie ich umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, programowania oraz zdolności krytycznego myślenia. Poprzez interaktywne warsztaty, kursy online i konkursy programistyczne, chcemy zainspirować młodych ludzi do odkrywania fascynującego świata cyfrowej kreatywności. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół średnich. Materiały: Kursy online, platformy programistyczne, nagrody konkursowe.…

 • Start.

  Start.

  Powołujemy do życia Fundację Cyfrowa Edukacja, która będzie zaangażowana w kształtowanie przyszłości poprzez demokratyzację dostępu do wiedzy cyfrowej. Nasza misja polega na tworzeniu innowacyjnych programów edukacyjnych, inspirujących uczących się do zdobycia umiejętności niezbędnych w dynamicznym świecie technologii. Dążymy do eliminowania barier edukacyjnych, wspierając rozwój jednostek na każdym etapie życia, i promujemy świadome korzystanie z nowoczesnych…

Skip to content