„Innowatorzy Technologicznego Mistrzostwa”

Cel programu: Dostarczenie zaawansowanych, specjalistycznych i innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla 20-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, zaawansowanego programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Zaawansowana analiza i interpretacja tekstów literackich, filozoficznych, naukowych oraz społeczno-kulturowych.
  • Tworzenie zaawansowanych prac badawczych, artykułów naukowych, esejów oraz projektów kreatywnych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zagadnienia matematyczne, takie jak teoria kategorii, teoria mnogości czy geometria algebraiczna.
  • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.
  • Specjalistyczne techniki programistyczne, takie jak programowanie niskopoziomowe, tworzenie języków programowania czy projektowanie kompilatorów.
 4. Analiza danych:
  • Zaawansowane techniki analizy danych, w tym głębokie uczenie maszynowe, przetwarzanie sygnałów i analiza danych w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane metody matematyczne w analizie danych i modelowaniu predykcyjnym.
 5. Projektowanie i innowacje:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, interfejsów użytkownika (UI/UX) oraz aplikacji mobilnych.
  • Kreatywne i innowacyjne rozwiązania problemów technologicznych, uwzględniające najnowsze trendy i technologie.
 6. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne strony internetowe, gry wirtualnej rzeczywistości czy projekty multimedialne.
  • Kreowanie unikalnych i zaawansowanych technologicznie dzieł.
 7. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Etyka w kontekście zaawansowanej pracy z danymi, technologii i projektów specjalistycznych.

Metody nauczania:

 • Realizacja skomplikowanych projektów edukacyjnych, wymagających samodzielnego myślenia, problem solvingu i zaawansowanej wiedzy technicznej.
 • Mentorowanie i współpraca z branżowymi ekspertami.
 • Dostęp do specjalistycznych kursów online, najnowszych zasobów edukacyjnych oraz laboratoriów badawczych.

Ocena postępów:

 • Systematyczna ocena postępów, uwzględniająca aspekty techniczne, kreatywne i innowacyjne.
 • Indywidualne konsultacje z mentorami w celu określenia obszarów do dalszego rozwoju.

Program „Innowatorzy Technologicznego Mistrzostwa” dla 20-latka ma na celu rozwinięcie umiejętności na najwyższym poziomie w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając mu doskonalenie się i przodowanie w dziedzinie technologii poprzez innowacyjne projekty i eksperymenty.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content