„Eksperci Technologicznej Rzeczywistości”

Cel programu: Dostarczenie kompleksowych i zaawansowanych zajęć edukacyjnych dla 18-latka, rozwijając umiejętności w obszarze edukacji cyfrowej, programowania, projektowania, analizy danych, kreatywności i umiejętności społecznych.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Zaawansowana analiza i interpretacja tekstów literackich, filozoficznych, naukowych oraz społeczno-kulturowych.
  • Pisanie zaawansowanych prac badawczych, artykułów naukowych, esejów oraz projektów kreatywnych.
 2. Matematyka i logika:
  • Zaawansowane zagadnienia matematyczne, takie jak teoria liczb, analiza funkcjonalna czy geometria różniczkowa.
  • Matematyczne modele i algorytmy w kontekście rozwiązywania problemów technologicznych.
 3. Nauka kodowania i programowanie:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych i aplikacji, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa i efektywności.
  • Zaawansowane techniki programistyczne, w tym programowanie równoległe, asynchroniczne i interaktywne.
 4. Analiza danych:
  • Zaawansowane techniki analizy danych, w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i analiza predykcyjna.
  • Zastosowanie matematyki w analizie danych i tworzeniu modeli predykcyjnych.
 5. Projektowanie i innowacje:
  • Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, interfejsów użytkownika (UI/UX) oraz aplikacji mobilnych.
  • Kreatywne i innowacyjne rozwiązania problemów technologicznych.
 6. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Realizacja zaawansowanych projektów kreatywnych, takich jak interaktywne strony internetowe, gry wirtualnej rzeczywistości czy projekty multimedialne.
  • Kreatywne wykorzystanie technologii w celu tworzenia unikalnych i innowacyjnych projektów.
 7. Umiejętności społeczne i etyka online:
  • Zaawansowane zajęcia rozwijające zdolność współpracy online, komunikacji interpersonalnej oraz zdolność analizy i oceny informacji w internecie.
  • Vertikale i etyka w kontekście pracy z danymi, nowoczesnymi technologiami i projektami.

Metody nauczania:

 • Projektowe podejście do nauki, obejmujące rozbudowane projekty i prace badawcze.
 • Mentorowanie i współpraca z branżowymi ekspertami.
 • Kursy online i dostęp do najnowszych zasobów edukacyjnych.

Ocena postępów:

 • Systematyczna ocena postępów, uwzględniająca zarówno aspekty techniczne, jak i kreatywne.
 • Indywidualne konsultacje z mentorami w celu określenia obszarów do dalszego rozwoju.

Program „Eksperci Technologicznej Rzeczywistości” dla 18-latka ma na celu rozwinięcie umiejętności na najwyższym poziomie w obszarze edukacji cyfrowej, umożliwiając mu specjalizację i mistrzostwo w dziedzinie technologii.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content