„Mały Odkrywca Cyfrowy”

Mały Odkrywca Cyfrowy

Cel programu: Wprowadzenie najmłodszych dzieci w fascynujący świat cyfrowy, rozwijając ich zdolności poznawcze i umiejętności interpersonalne.

Zakres zajęć:

 1. Podstawy sprzętu komputerowego:
  • Rozpoznawanie podstawowych urządzeń: komputer, tablet, mysz, klawiatura.
  • Nauka, jak delikatnie korzystać z ekranu dotykowego.
 2. Kreatywne zabawy z technologią:
  • Gry edukacyjne dostosowane do wieku, rozwijające koordynację ręka-oko i zdolności logiczne.
  • Tworzenie prostych rysunków za pomocą programów do malowania.
 3. Wprowadzenie do literacji cyfrowej:
  • Poznawanie podstawowych kształtów, kolorów i liczb poprzez interaktywne aplikacje.
  • Słuchanie interaktywnych e-booków i rozmowy na temat treści.
 4. Bezpieczne korzystanie z technologii:
  • Uczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa online, takich jak korzystanie z internetu pod opieką dorosłych.
  • Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania z technologii, takich jak ograniczony czas ekspozycji na ekrany.
 5. Zabawy interaktywne:
  • Organizacja interaktywnych sesji muzycznych i tanecznych z wykorzystaniem aplikacji.
  • Korzystanie z interaktywnych zabawek edukacyjnych do nauki podstawowych pojęć matematycznych i językowych.

Metody nauczania:

 • Krótkie sesje, dostosowane do krótkiego czasu uwagi dziecka.
 • Używanie kolorowych i interaktywnych materiałów edukacyjnych.
 • Wspieranie nauki poprzez zabawę i działania praktyczne.

Ocena postępów:

 • Obserwacja aktywności i reakcji dziecka podczas zajęć.
 • Współpraca z rodzicami w monitorowaniu postępów i dostosowywaniu programu do indywidualnych potrzeb.

Program „Mały Odkrywca Cyfrowy” ma na celu stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności cyfrowe, jednocześnie podkreślając znaczenie równowagi między korzystaniem z technologii a tradycyjną formą nauki i zabawy.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content