„Odkrywcy Świata Cyfrowego”

Cel programu: Inspirowanie ciekawości i rozwijanie umiejętności 5-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, kreatywność i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Rozwijanie umiejętności językowych:
  • Gry słowne, które wspomagają rozwijanie słownictwa i zrozumienie związków między słowami.
  • Interaktywne opowiadania i audiobooki z podkreśleniem kluczowych elementów językowych.
 2. Matematyka i logiczne myślenie:
  • Gry matematyczne rozwijające umiejętność liczenia, rozpoznawania kształtów i rozwiązywania prostych problemów.
  • Ćwiczenia rozwijające zdolność analizy i porównywania.
 3. Literacja cyfrowa:
  • Interaktywne gry i aplikacje rozwijające umiejętność rozpoznawania liter, cyfr i podstawowych pojęć matematycznych.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętność pisania i rysowania przy użyciu cyfrowych narzędzi.
 4. Zabawy kreatywne:
  • Kreatywne gry plastyczne, gdzie dziecko może tworzyć własne obrazy przy użyciu interaktywnych narzędzi.
  • Muzyka i taniec jako forma wyrażania kreatywności.
 5. Umiejętności społeczne i bezpieczeństwo online:
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność współpracy z innymi dziećmi podczas interaktywnych gier.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa online i etykieta w internecie.

Metody nauczania:

 • Zastosowanie interaktywnych i edukacyjnych gier, które angażują dziecko.
 • Wykorzystanie różnorodnych mediów, takich jak gry, opowiadania, i zadania plastyczne.

Ocena postępów:

 • Obserwacja uczestnictwa i zaangażowania dziecka w zajęciach.
 • Regularne sprawdzanie postępów w zakresie zdobywania nowych umiejętności.

Program „Odkrywcy Świata Cyfrowego” ma na celu stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci w wieku 5 lat mogą rozwijać szeroki zakres umiejętności, jednocześnie ucząc się bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content