„Przygoda z Liczbami i Literami”

Cel programu: Wprowadzenie 4-latka w fascynujący świat edukacji cyfrowej, rozwijając jego zdolności poznawcze, językowe i matematyczne w interaktywny sposób.

Zakres zajęć:

 1. Podstawy obsługi sprzętu:
  • Rozpoznawanie podstawowych urządzeń: komputer, tablet, mysz, klawiatura.
  • Nauka, jak korzystać z interaktywnego ekranu dotykowego.
 2. Rozwijanie umiejętności językowych:
  • Gry słowne wspomagające rozwijanie słownictwa.
  • Interaktywne opowiadania i audiobooki dostosowane do poziomu wiekowego.
 3. Liczenie i podstawy matematyki:
  • Interaktywne gry matematyczne uczące liczenia i rozpoznawania kształtów.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność porównywania i klasyfikowania.
 4. Literacja cyfrowa:
  • Zabawy z interaktywnymi aplikacjami rozwijającymi umiejętność rozpoznawania liter i cyfr.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętność pisania prostych kształtów.
 5. Zabawy muzyczne i plastyczne:
  • Kreowanie prostych melodii przy użyciu interaktywnych aplikacji muzycznych.
  • Rysowanie i kolorowanie przy użyciu cyfrowych narzędzi.

Metody nauczania:

 • Zabawy i interaktywne gry, które angażują dziecko w proces nauki.
 • Krótkie sesje z częstymi przerwami, aby utrzymać uwagę.

Ocena postępów:

 • Obserwacja aktywności i zaangażowania dziecka podczas zajęć.
 • Regularna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania postępów i dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb.

Program „Przygoda z Liczbami i Literami” został stworzony z myślą o rozwijaniu wszechstronnych umiejętności 4-latka poprzez interaktywne i dostosowane do wieku zajęcia edukacyjne. Obejmuje on kształcenie zarówno językowe, matematyczne, jak i kreatywne aspekty rozwoju dziecka.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content