Inkubator Innowacji Edukacyjnych

Inkubator Innowacji Edukacyjnych

#InkubatorInnowacjiEdukacyjnych to platforma wspierająca kreatywność nauczycieli, studentów i innowatorów w dziedzinie edukacji cyfrowej. Projekt zakłada udzielanie grantów na rozwój innowacyjnych projektów edukacyjnych, współpracę z startupami edukacyjnymi oraz organizację konferencji poświęconych najnowszym trendom w edukacji cyfrowej.

Plan Działania:

Odbiorcy: Nauczyciele, studenci, innowatorzy edukacyjni.

Materiały: Granty, wsparcie mentorskie, konferencje branżowe.

Działania:

  • Przyznawanie grantów na innowacyjne projekty edukacyjne.
  • Współpraca z startupami w obszarze edukacji cyfrowej.
  • Organizacja konferencji i seminariów branżowych.

Cele:

  • Wsparcie nowatorskich pomysłów w dziedzinie edukacji cyfrowej.
  • Kreowanie platformy wymiany doświadczeń i współpracy.
  • Promowanie ciągłego rozwoju innowacji w edukacji.

Wszystkie projekty skoncentrowane są na osiągnięciu celów Fundacji Cyfrowa Edukacja, tworząc inspirujące i dostępne środowisko edukacyjne. Dzięki tym projektom, fundacja dąży do przekształcenia edukacji cyfrowej w dynamiczny proces, który wspiera rozwój jednostki na każdym etapie jej życia.


Skip to content