Tag: cyfrowa edukacja

 • Mały Odkrywca Cyfrowy – Nowy Program Edukacyjny Fundacji Cyfrowa Edukacja

  Mały Odkrywca Cyfrowy – Nowy Program Edukacyjny Fundacji Cyfrowa Edukacja

  Mały Odkrywca Cyfrowy – Nowy Program Edukacyjny Fundacji Cyfrowa Edukacja Fundacja Cyfrowa Edukacja z dumą przedstawia nowy program edukacyjny „Mały Odkrywca Cyfrowy”, skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Program ma na celu rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych oraz promowanie bezpiecznego korzystania z internetu. Główne cele programu: Dlaczego warto?„Mały Odkrywca Cyfrowy” to wyjątkowa okazja dla młodych uczniów,…

 • Buduj i Rozwijaj Własnego Asystenta AI

  W obliczu szybkiego postępu technologicznego, cyfryzacji i automatyzacji w różnych dziedzinach życia, niezwykle istotne jest, aby młodzi ludzie byli przygotowani na przyszłość, w której sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. Nasz program szkoleniowy „Buduj i Rozwijaj Własnego Asystenta AI” ma na celu wprowadzenie uczniów na różnych etapach edukacji w świat sztucznej inteligencji, zachęcając ich do nauki…

 • Budowanie Mocy Cyfrowej

  Program „Budowanie Mocy Cyfrowej” skupia się na wspieraniu uczniów, nauczycieli i rodziców w opanowaniu umiejętności niezbędnych w świecie cyfrowym. Poprzez szereg wykładów, szkoleń i warsztatów, nasza inicjatywa stawia sobie za cel nie tylko zapewnienie wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i pracy. Cel: Naszym celem jest stworzenie społeczeństwa gotowego na wyzwania…

 • Inkubator Innowacji Edukacyjnych

  #InkubatorInnowacjiEdukacyjnych to platforma wspierająca kreatywność nauczycieli, studentów i innowatorów w dziedzinie edukacji cyfrowej. Projekt zakłada udzielanie grantów na rozwój innowacyjnych projektów edukacyjnych, współpracę z startupami edukacyjnymi oraz organizację konferencji poświęconych najnowszym trendom w edukacji cyfrowej. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele, studenci, innowatorzy edukacyjni. Materiały: Granty, wsparcie mentorskie, konferencje branżowe. Działania: Cele: Wszystkie projekty skoncentrowane są na…

 • Innowacyjne Klasy

  #InnowacyjneKlasy to projekt skupiający się na wspieraniu nauczycieli w wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do swoich klas. Poprzez specjalistyczne szkolenia, platformy online i wsparcie pedagogiczne, chcemy zrewolucjonizować procesy nauczania, kształcenia i oceniania. Plan Działania: Odbiorcy: Nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Materiały: Platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, szkolenia specjalistyczne. Działania: Cele:

 • Bezpieczna Przyszłość Online

  #BezpiecznaPrzyszłośćOnline to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa online, cyberprzemocy i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Chcemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie uczą się zdrowych nawyków online i potrafią skutecznie przeciwdziałać hejtowi w sieci. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Materiały: Szkolenia online, materiały edukacyjne,…

 • Cyfrowe Horyzonty

  Projekt #CyfroweHoryzonty to inicjatywa skierowana do uczniów szkół średnich, której celem jest poszerzenie ich umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, programowania oraz zdolności krytycznego myślenia. Poprzez interaktywne warsztaty, kursy online i konkursy programistyczne, chcemy zainspirować młodych ludzi do odkrywania fascynującego świata cyfrowej kreatywności. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół średnich. Materiały: Kursy online, platformy programistyczne, nagrody konkursowe.…

 • Start.

  Start.

  Powołujemy do życia Fundację Cyfrowa Edukacja, która będzie zaangażowana w kształtowanie przyszłości poprzez demokratyzację dostępu do wiedzy cyfrowej. Nasza misja polega na tworzeniu innowacyjnych programów edukacyjnych, inspirujących uczących się do zdobycia umiejętności niezbędnych w dynamicznym świecie technologii. Dążymy do eliminowania barier edukacyjnych, wspierając rozwój jednostek na każdym etapie życia, i promujemy świadome korzystanie z nowoczesnych…

Skip to content