Start.

Powołujemy do życia Fundację Cyfrowa Edukacja, która będzie zaangażowana w kształtowanie przyszłości poprzez demokratyzację dostępu do wiedzy cyfrowej. Nasza misja polega na tworzeniu innowacyjnych programów edukacyjnych, inspirujących uczących się do zdobycia umiejętności niezbędnych w dynamicznym świecie technologii. Dążymy do eliminowania barier edukacyjnych, wspierając rozwój jednostek na każdym etapie życia, i promujemy świadome korzystanie z nowoczesnych technologii. Fundacja Cyfrowa Edukacja to przestrzeń, w której rozwija się cyfrowa mądrość, otwierając drzwi do równości, innowacyjności i samorealizacji dla społeczeństwa globalnego.


Skip to content