„Eksploratorzy Wirtualnej Krainy”

Cel programu: Odkrywanie i rozwijanie zaawansowanych umiejętności 7-latka poprzez interaktywne zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej, obejmujące język, matematykę, programowanie podstawowe, kreatywność, i umiejętności społeczne.

Zakres zajęć:

 1. Język i literatura cyfrowa:
  • Czytanie i analizowanie bardziej złożonych tekstów cyfrowych, rozwijających umiejętność zrozumienia głównych pomysłów.
  • Tworzenie krótkich opowiadań cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi do pisania.
 2. Matematyka i logiczne myślenie:
  • Gry matematyczne rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia abstrakcyjnego.
  • Zadania rozwijające umiejętność analizy danych i zastosowania matematyki w praktyce.
 3. Kreatywne przedsięwzięcia:
  • Tworzenie projektów kreatywnych, takich jak animacje, cyfrowe rysunki czy gry edukacyjne.
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia przez ocenę własnych i innych projektów.
 4. Podstawy programowania:
  • Wprowadzenie do bardziej zaawansowanych koncepcji programowania, takich jak warunki i pętle.
  • Projektowanie prostych gier lub animacji za pomocą narzędzi do programowania dla dzieci.
 5. Umiejętności społeczne i bezpieczeństwo online:
  • Interaktywne gry i scenariusze rozwijające umiejętność skutecznej komunikacji online.
  • Szczegółowe szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, rozumienia zjawiska cyberprzemocy.

Metody nauczania:

 • Zaawansowane gry i aplikacje edukacyjne dostosowane do poziomu zaawansowania.
 • Projekty praktyczne, które angażują uczniów w kreatywne myślenie i problem solving.

Ocena postępów:

 • Regularne oceny postępów w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Aktywna komunikacja z rodzicami w celu monitorowania zaawansowania dziecka w poszczególnych obszarach.

Program „Eksploratorzy Wirtualnej Krainy” ma na celu rozwijanie zaawansowanych umiejętności 7-latka, jednocześnie podkreślając znaczenie etycznych praktyk online oraz równowagi między edukacją cyfrową a tradycyjnymi formami nauki i zabawy.

Pełne program kompetencji cyfrowych, dostępny jest na platformie eLearning

Skip to content