Kategoria: Szkoły Podstawowe

  • Bezpieczna Przyszłość Online

    #BezpiecznaPrzyszłośćOnline to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa online, cyberprzemocy i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Chcemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie uczą się zdrowych nawyków online i potrafią skutecznie przeciwdziałać hejtowi w sieci. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Materiały: Szkolenia online, materiały edukacyjne,…

Skip to content