Kategoria: Szkoły Średnie

  • Bezpieczna Przyszłość Online

    #BezpiecznaPrzyszłośćOnline to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa online, cyberprzemocy i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Chcemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie uczą się zdrowych nawyków online i potrafią skutecznie przeciwdziałać hejtowi w sieci. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Materiały: Szkolenia online, materiały edukacyjne,…

  • Cyfrowe Horyzonty

    Projekt #CyfroweHoryzonty to inicjatywa skierowana do uczniów szkół średnich, której celem jest poszerzenie ich umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, programowania oraz zdolności krytycznego myślenia. Poprzez interaktywne warsztaty, kursy online i konkursy programistyczne, chcemy zainspirować młodych ludzi do odkrywania fascynującego świata cyfrowej kreatywności. Plan Działania: Odbiorcy: Uczniowie szkół średnich. Materiały: Kursy online, platformy programistyczne, nagrody konkursowe.…

Skip to content