Cele

Cele i zasady działania Fundacji:


CELEM FUNDACJI CYFROWA EDUKACJA JEST TWORZENIE INSPIRUJĄCEGO I DOSTĘPNEGO ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO, KTÓRE WYPOSAŻA JEDNOSTKI W NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, SKRYPTÓW INTELIGENTNYCH, APLIKACJI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. KOLEJNYM CELEM JEST PRZEKSZTAŁCENIE EDUKACJI CYFROWEJ W DYNAMICZNY PROCES, KTÓRY WSPIERA ROZWÓJ JEDNOSTKI NA KAŻDYM ETAPIE JEJ ŻYCIA.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY: FUNDACJA DĄŻY DO UPOWSZECHNIANIA DOSTĘPU DO WIEDZY O NOWYCH TECHNOLOGIACH, ABY KAŻDY, NIEZALEŻNIE OD WIEKU, POCHODZENIA CZY POZIOMU DOŚWIADCZENIA, MIAŁ RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI CYFROWEJ.
  2. INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA: FUNDACJA DZIAŁA NA RZECZ WPROWADZANIA INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA, KTÓRE UWZGLĘDNIAJĄ INTERAKCJĘ, PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA I DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZĄCYCH SIĘ.
  3. WSPARCIE NAUCZYCIELI: FUNDACJA ZAPEWNIA WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI, DOSTARCZAJĄC IM NARZĘDZI, SZKOLEŃ I ZASOBÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ IM EFEKTYWNE PRZEKAZYWANIE WIEDZY O NOWYCH TECHNOLOGIACH W KREATYWNY I ZROZUMIAŁY SPOSÓB.
  4. RÓWNOŚĆ W EDUKACJI CYFROWEJ: FUNDACJA DZIAŁA NA RZECZ ELIMINOWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI CYFROWEJ, KONCENTRUJĄC SIĘ NA OBSZARACH O OGRANICZONYM DOSTĘPIE DO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII.
  5. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI: CELEM FUNDACJI JEST WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE W DYNAMICZNYM ŚWIECIE CYFROWYM, W TYM UMIEJĘTNOŚĆ PRACY Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI, ROZUMIENIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ SKUTECZNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
  6. BADANIA I INNOWACJE: FUNDACJA ANGAŻUJE SIĘ W BADANIA I INNOWACJE W DZIEDZINIE EDUKACJI CYFROWEJ, ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI I SKUTECZNYMI STRATEGIAMI NAUCZANIA.
  7. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI: FUNDACJA NAWIĄZUJE STRATEGICZNE PARTNERSTWA Z ORGANIZACJAMI, FIRMAMI I INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI, ABY WSPÓLNIE ROZWIJAĆ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I ZWIĘKSZAĆ ZAKRES NASZEGO WPŁYWU.
  8. ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO: FUNDACJA EDUKUJE JEDNOSTKI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO, PROMUJĄC ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ I UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W SPOSÓB BEZPIECZNY.
  9. LOKALNA I GLOBALNA SKALA DZIAŁAŃ: FUNDACJA DZIAŁA ZARÓWNO NA POZIOMIE LOKALNYM, DOSTOSOWUJĄC PROGRAMY DO POTRZEB SPOŁECZNOŚCI, JAK I NA POZIOMIE GLOBALNYM, ABY PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO MIĘDZYNARODOWEGO ROZWOJU EDUKACJI CYFROWEJ.
  10. SPOŁECZNOŚĆ EDUKACYJNA: FUNDACJA TWORZY WSPÓLNOTĘ EDUKACYJNĄ, KTÓRA DZIELI SIĘ WIEDZĄ, DOŚWIADCZENIEM I INSPIRACJĄ, SPRZYJAJĄC DYNAMICZNEMU ROZWOJOWI ZARÓWNO JEDNOSTEK, JAK I CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA.
Skip to content