Test kompetencji cyfrowych – 19 lat

Poniższa skrócona wersja testu jest przykładowym, testowym materiałem opublikowanym na wewnętrzne potrzeby badawcze Fundacji.

Pełne testy kompetencji cyfrowych, dostępne są na platformie eLearging

Skip to content